Atsisukęs Vincas pamatė didelį plaukuotą žvėrį, kuris, į nieką nekreipdamas dėmesio, ramiai apžiūrinėjo jo daiktus.
– Man atrodo, kad Jūs elgiatės nemandagiai. Jei kažko ieškote, klauskite manęs, aš padėsiu surasti,– įsidrąsinęs tarė Vincas ir lėtai slinko prie nepažįstamosios.
Tai buvo labai išdykusi šimpanzė Pepė. Tarsi negirdėdama Vinco, ji kraustė svetimus daiktus, juos vartė ir tyrinėjo.