Tikriausiai vargšas šunelis taip ir būtų žuvęs, o jo kelionės istorija būtų pasibaigusi, jei ne laimingas atsitiktinumas. Tuo metu pro šalį ėjo vienkupris kupranugaris Ali. Pastebėjęs nukeipusį keliautoją, apipurškė jį vandeniu ir užsimetė ant kupros.
Ali buvo didis ėjikas ir kilniaširdis gelbėtojas. Labiausiai jam patiko dienų dienas žingsniuoti po dykumą ir vaduoti pasiklydėlius. Jis galėdavęs kelias paras nesustodamas eiti, tiek pat laiko negerti nė lašo ir vienu sykiu išmaukti net iki dešimties kibirų vandens. Štai toks ištvermingas riteris buvo Ali.